De Impact van een Vaststellingsovereenkomst op je WW

2 min gelezen

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin afspraken worden gemaakt over het beëindigen van het dienstverband. Het kan verschillende redenen hebben waarom een werknemer instemt met een vaststellingsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld bij een burn-out. In dit artikel bespreken we de impact van een vaststellingsovereenkomst op je WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst en ww

Wanneer je instemt met een vaststellingsovereenkomst, heeft dit gevolgen voor je recht op een WW-uitkering. Normaal gesproken heb je recht op een WW-uitkering als je werkloos wordt door ontslag via het UWV. Echter, als je zelf instemt met het beëindigen van je dienstverband via een vaststellingsovereenkomst, kan het zijn dat het UWV je WW-uitkering weigert. Dit komt omdat je in dat geval verwijtbaar werkloos bent.

Het UWV zal beoordelen of je redelijke gronden had om in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst. Hierbij wordt gekeken naar zaken zoals de inhoud van de overeenkomst, de reden van beëindiging en of er sprake was van dreigend ontslag. Als het UWV van mening is dat je redelijke gronden had om akkoord te gaan, behoud je je recht op een WW-uitkering. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst juridisch advies in te winnen.

Burn out vaststellingsovereenkomst

Bij een burn-out kan het voorkomen dat zowel de werkgever als de werknemer besluiten om het dienstverband te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. In dit geval kan het UWV begrip tonen voor de situatie en alsnog een WW-uitkering toekennen. Het is hierbij belangrijk dat er sprake is van een zorgvuldig proces, waarbij de werknemer voldoende rust en hersteltijd krijgt.

Het is aan te raden om bij een burn-out situatie juridisch advies in te winnen en samen met je werkgever te kijken naar een passende oplossing. Een vaststellingsovereenkomst kan in sommige gevallen de beste keuze zijn, maar het is belangrijk om de mogelijke gevolgen voor je WW-uitkering goed in kaart te brengen.

De impact van een vaststellingsovereenkomst op je WW

Het is evident dat het accepteren van een vaststellingsovereenkomst invloed kan hebben op je recht op een WW-uitkering. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en juridisch advies in te winnen voordat je akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst. Dit geldt zeker in het geval van een burn-out, waarbij het UWV mogelijk begrip kan tonen. Wees dus zorgvuldig en neem geen overhaaste beslissingen die je recht op een WW-uitkering in gevaar kunnen brengen.

Vaststellingsovereenkomst en ww, Burn out vaststellingsovereenkomst.