Bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde

2 min gelezen
werken met laptop

Sinds begin 2018 staat een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde vast in de koopovereenkomst. Maar wat betekent dat precies? Lees verder en wij leggen het uit!

Het aanvragen van een bouwtechnische keuring

Wanneer het koop of verkoopproces al is opgestart, kan de koper een keuring aanvragen bij een erkend bureau.  Hij hoeft niet fysiek aanwezig te zijn als het bureau bezig is met de keuring, maar natuurlijk is het wel nuttig als de koper ook zelf de potentiële woning ziet en ervaart voor hij besluit het te kopen. Zo wordt hij behoed voor niet zichtbare gebreken.  De verkoper is aan de andere kant ook niet verplicht een keuring te laten uitvoeren. Waar hij wel toe verplicht is, is om alle gebreken waar hij mee bekend is, aan de koper of de makelaar door te geven.  Uiteindelijk weet de koper wat hem te wachten staat en kan hij het resultaat van de keuring gebruiken in het onderhandelingsproces.

Geconstateerde problemen doorgeven

Als degene die de bouwtechnische keuring uitvoert iets constateert dat door een derde instantie kan worden opgelost en dat wel impact heeft op de onderdelen, geven zij dat ook door.  Bijvoorbeeld insecten die zich bevinden in de vliering. Dan zal geadviseerd worden dat er een keuring door een specialistisch bedrijf zal moeten worden uitgevoerd. Elk onderdeel krijgt dan een zeg maar waardeoordeel.  Wat is geconstateerd en wat zal gedaan moeten worden om het op te heffen en uiteraard het meest belangrijke een overzicht van de bouwkundige keuring kosten natuurlijk. 

Bouwkundig rapport verplicht?

Een bouwkundig rapport is niet verplicht bij de aankoop of verkoop van een woning. Echter is het zeker wel aan te raden bij de aankoop van een woning die niet nieuw is. Immers kan de staat van een woning met het verstrijken van de tijd, enorm gaan veranderen en kunnen er gebreken ontstaan aan de woning: zichtbaar en onzichtbaar.

In het bouwkundig rapport wordt onder andere opgenomen: een samenvatting van de kostenramingen, een overzicht van de beoordeling van de bouwdelen en uitgebreide/ gedetailleerde informatie over gebreken die tijdens de visuele inspectie geconstateerd zijn.