Speeltoestellen op school

1 min gelezen

10.24-400x300Voorwaarden

Om met succes speeltoestellen op een schoolplein te plaatsen, moet aan vier voorwaarden voldaan worden:
1. er moet altijd voldoende toezicht zijn
2. de ondergrond moet veilig zijn
3. er moeten Speeltoestellen school staan die variëren in leeftijd en spel
4. de speeltoestellen moeten veilig zijn.
Het is aan de school voorwaarde één in te vullen. Alle andere voorwaarden kan AVO invullen. Zij leveren een variatie aan speeltoestellen, zodat 5-jarigen hun energie op heel iets anders los kunnen laten dan 11- of 12-jarigen. Zij zorgen ook voor die veilige ondergrond, zij het met zand, gras of soepele rubberen tegels. Overigens zorgen deze laatste voor de minste overlast, want zand dragen kinderen al snel mee naar binnen.

05.10-400x26404.08-400x300Spelen op school

Te veel denken we in leertermen als we het over de school hebben. Kinderen leren spelend, net als ieder wezen op onze planeet dat in zijn jeugd doet. Door kinderen om het maar eens met een glimlach te zeggen “vrije uitloop” te bieden, in plaats van ophokplicht, zullen ze zich veel beter ontwikkelen. Doordat ze in de pauzes hun energie kwijt kunnen, zijn ze veel aanspreekbaarder op het moment dat ze weer in de les zitten. Daarnaast ontwikkelen zich vriendschappen en groepen, waardoor de kans dat een kind sociaal uitgesloten wordt of zich zo voelt, af neemt. Mits, zoals gezegd het toezicht niet alleen aanwezig is, maar ook waar nodig even ingrijpt. Op die manier worden op een speelse, positieve wijze grenzen duidelijk, met name op het gebied van elkaar pesten of afbluffen.